Apsuvara

Apsuvara

Ara30

''APSUVARA” Sitemizin Doğuş Hikayesi ve Amacı

e-Posta Yazdır PDF

Bilindiği gibi “Apsuvara”,  “Apsuva”  değer yargıları ve yaşam biçiminin toplamı olan bir kültürün adıdır.

Sosyal yaşamı düzenleyen gelenekler ve bunları yaşatan masallar, destanlar, atasözleri, örf, adet ve ritüeller binlerce yılda oluşan dil ve kültür içinde barınmaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski olan “Apsuva” kültürü, yüzyıllar öncesinden bugünün en büyük problemi olan insan kalitesini yükselten toplumsal kurallar koymuştur. Bir kısmını hatırlayarak denilebilir ki; bu kurallarla akraba evliliğini yasaklandığı, “başsız ayaklar yetimdir” denilerek büyüklere saygının belirtildiği, kadının eşit ve pozitif olduğu ve yanında ata vurup bağırmanın bile ayıp sayıldığı, boşanmaların en az olduğu, kesilen yaşlı ağaç sayısı kadar doğayı korumanın gereği olarak yeni fide dikme zorunluluğun getirildiği, avlanma mevsiminin ve kurallarının bulunduğu, yiyecek ve içecek satmanın ayıp sayıldığı, “misafiri olmayan ev karanlıktır” denilecek kadar misafire önem verildiği, “vatan en değerli varlıktır” denilerek vatan için ölmenin fazilet sayıldığı, temizliğe, dürüstlüğe ve dayanışmaya en üst düzeyde değer verilen, toplumsal kurallara uymamanın cezasının toplum dışı kalmak olduğu ve bu yüzden cezaevine gerek duyulmayan bir “kabze” toplumu oluşturulmak istenmiştir.

 Devamını oku 
 
Oca01

Faaliyetlerimiz

e-Posta Yazdır PDF

WEB SİTESİ

Yıllardır sürdürülen uzun bir çalışmanın sonucu olarak, bugün önemli bir kısmı hayatta olmayan ayhabılarımızla yapılmış röportajlarla kültürel mirasımız kayıt altına alınmaya çalışılmıştır. Web sitemiz ise işte bu video kayıtların sizlere ulaşması için en önemli zeminimizdir. Duyurularımız, güncel haberler, kültürümüz ve tarihimiz ile ilgili makalelerin de yer aldığı sitemizde bugüne dek yüzlerce video yüklenmiştir. Buna rağmen yeni kayıtlarla zenginleşen mevcut arşivin daha ancak %30’u yayınlanabildiği için, sitemiz her fırsatta güncellenmektedir.

 Devamını oku 
 
Ara23

Abhaz Mitolojisi (Nartlar)

e-Posta Yazdır PDF

Abhazya’nın kuzeyinden güneyine, her neresine giderseniz gidin, birine “Nartlar’ı bilir misin?” diye sorduğunuzda, o eşsiz Abhaz anlatımı ile onlarca hikâye dinlersiniz. Bu diyarlarda yiğit bir Abhaz genci veya genç, güzel bir Abhaz kızı görseniz, etrafınızda Nart Sasrıkua’yı, Gunda Pıştza’yı duyarsınız hala!

 Devamını oku 
 
Ara23

Doğal Mahkeme

e-Posta Yazdır PDF

Abazalarda toplumsal hayat devam ederken zaman zaman bireyler, aileler veya sülaleler arasında Apsuvaraya uygun olmayan çok üzücü olaylar meydana gelebiliyordu. Bir takım faktörler, anlık kızgınlıklardan stresli ortamların, düşünülmeden atılan adımlardan keşmekeş halini alan durumların oluşmasına, insanların ruh hallerinin bozulmasına ve devamında da hata yapmalarına sebebiyet veriyordu. Cinayet, yaralama, kavga vb. Apsuvaraya aykırı davranışlar; tarafların aralarında serinliklere, dargınlıklara, kavgalara, cinayetlere ve hatta kan davalarına dönüşebiliyordu. Bu ve benzeri durumların oluşmaması adına, toplumun menfaatlerini önceleyerek düşünebilen, tek bir aile gibi hareket edebilen saygın ve onurlu bireyler, doğal hukuk mekanizmalarını hayata geçiriyorlardı. Toplumda engin tecrübe ve birikime sahip büyükler ile onlara hizmet edecek ve danışacak küçükler bu mahkemeleri meydana getiriyorlardı.

 Devamını oku 
 
Ara23

Kuvvet Dayanışmadır (Mıçıs Yıkoy Eydgılaroyp)

e-Posta Yazdır PDF

KUVVET DAYANIŞMADIR (МЧЫС ИҞОУ ЕИДГЫЛАРОП, Mıçıs Yıkoy Eydgılaroyp)

Hangi milletten olursa olsun, “millet olarak değerimiz, ağırlığımız, gücümüz olsun, önüne gelen bizi köprü yapıp, yol yapıp çiğnemesin” diye düşünenler, birlik olup dayanışmalıdır. Bir araya gelip söylem ve eylem birliği edebilmeliler. Böyle olmayan milletler her zaman küçük ve güçsüz kalırlar. Küçük ve güçsüz toplumlar, güçlü toplumlar tarafından ezilip sömürülürler.

 Devamını oku